Onderhoud van je wordpress website

Onderhoud volledig door ons verzorgd

Het onderhoud van je wordpress website kan volledig door ons verzorgd worden. Je hebt geen omkijken meer naar backups, updates, kleine inhoudelijke wijzigingen, etc. Dit wordt door ons verzorgd en wel op basis van een eenvoudig onderhoudscontract.
Daardoor is precies duidelijk wat je van ons kunt verwachten qua werkzaamheden.

Onderhoud van je wordpress website

Onderhoud van je wordpress website bestaat uit:

 

 • Backuppen van de website (1x per maand)
 • Updaten WordPress, plugins en themes (1x per maand). Indien aan het updaten van een (betaalde) theme of plugin kosten verbonden zijn, die gerekend worden door de leverancier van het theme of de plugin, worden deze kosten afzonderlijk doorberekend.
 • Oplossen van problemen die eventueel ontstaan door of na updates
 • Compatibel maken van nieuwe plugins of – indien compatibel maken niet mogelijk blijkt – het vinden van een alternatief ervoor
 • Opschonen spam, database overhead, revisies, etc.
 • Herstellen van fouten die zijn opgetreden door het niet juist gebruiken van plugins of theme
 • Herstellen van technische problemen na wijzigingen van (instellingen) van plugins of theme
 • Ondersteunen met het plaatsen van content of oplossen van opmaak problemen bij het plaatsen van content
 • Herstellen van fouten die zijn opgetreden door het niet juist plaatsen van content
 • Oplossen van problemen die te maken hebben met de gebruikte hardware, provider(s) of ontstaan door ondeskundig gebruik
 • Oplossen van bestaande, maar eerder niet als hinderlijk ervaren problemen
 • Herstellen van fouten die op geen andere wijze te verklaren zijn dan door voorafgaande In het uiterste geval kan dit leiden tot het terug plaatsen van een actuele backup van de website.